prev
| next

LOOP JAPAN

movie
dentsu, ROBOT
2016

Development Executive:Yasuharu Sasaki(dentsu) Hiroshi Koike(dentsu) Tetsuya Tsukamoto(dentsu) Executive Producer:Tomoko Inokuma(dentsu) Kunihiko Inoue(ROBOT) Producer:Haruki Yokoyama(ROBOT) Ryo Morita(ROBOT) Associate Producer:Ryo Sugimoto(dentsu) Shotaro Shimomoto(dentsu) Director / Animation: groovisions Music:HALFBY Technical Support: NHK Media Technology, Inc. Production Company:ROBOT