groovisions

ideaink

書籍「ideainkシリーズ」のブックデザインを担当しました。

book cover Asahi Press 2012-2014

book cover Asahi Press 2012-2014

book cover, card, flyer Asahi Press 2012

book cover Asahi Press 2014

book cover Asahi Press 2013

book cover Asahi Press 2013

book cover Asahi Press 2012, 2013

book cover Asahi Press 2012

book cover Asahi Press 2012

flyer Asahi Press 2012, 2013